Breaking News

Napredna ljudska civilizacija je postojala iu prapovijesti u vrijeme Ledenog doba!

Sve što su nas naučili o porijeklu civilizacije izgleda da je netočno? Moguće je da su pojedini dijelovi povijesti namjerno skriveni, a možda tek treba otkriti i shvatimo pravu priču o svojoj prošlosti. Nova arheološka i geološka otkrića nam govore o sofisticiranim civilizacijama koje su nekada postojale.
Donedavno, arheološka zajednica je natuknula da se prva ljudska civilizacija pojavila nakon Ledenog doba koje se završilo oko 9.600 godina prije Krista. Svi ljudski preci do tog vremena su smatrani primitivnima, necivilizovanom skupljačima i lovcima koji nisu znali za zajedničke organizacije i arhitekturu.
Tek nakon Ledenog doba, kada su se oko 3 kilometra duboki ledeni polovi koji su prekrivali većinu Europe i Sjeverne Amerike otopili, ljudski preci su počeli razvijati i usavršavaju poljoprivredu, formirajući složenije ekonomske i društvene strukture oko 4.000 godina prije Krista.
Arheolozi su vjerovali da su se prvi gradovi pojavili u Mezopotamiji oko 3.500 godina prije Krista, a kratko nakon toga iu Egiptu.
Na europskom kontinentu, najstarije megalitne lokacije potječu iz 3000-te godine prije Krista, dok Stonehenge datira između 2.400 i 1.800-te godine prije nove ere.
To je ustanovljena kronologija koja se uči u školama iu koju vjeruje moderno društvo. Prapovijesna društva poput Atlantide smatrala su se mitom.
Sve do sada. Nova istraživanja otkrivaju da su Zemlju naseljavali civilizirani ljudi tokompraistorijske ere.
“Sve što su nas naučili o porijeklu civilizacija je izgleda pogrešno. Stare priče o Atlantidi i drugim izgubljenim civilizacijama prapovijesti, davno odbačene od strane arheologa, ispostavile su se kao točne “, rekao je dr Deni Natavidžaja, viši geolog sa Indonežanskog instituta znanosti.
Od 2011. Godine, dr Natavidžaja i njegov tim su radili na geološkoj lokaciji u Indoneziji oko 150 kilometara od grada Bandung. Važnost lokacije je prvi put prepoznat 1914. Godine kada su na većem brdu otkrivene magalitne strukture napravljene od blokova bazalta.
Kada je brdo očišćeno od drveća, shvatili su da blokovi formiraju 5 terasa. Vjeruje se da su služile za meditaciju i opuštanje. Lokaciju su lokalci proglasili Svetome nazvali je Gunung Padang, što znači “Planina prosvjetljenja”.
Starost struktura se procjenjuje na godine između 2.500-te i 1.500-te godine prije nove ere.
Ono što je Natavidžaja otkrio u Gunung Padangu bilo je zapanjujuće. Brdo zapravo nije bilo prirodno brdo, već piramida na nekoliko razina od 90 metara.
Ono što je još kontroverznije je da je struktura starija nego što se misli. Natavidžaja je ugljičnim zračenjem otkrio da terase datiraju iz razdoblja od 500 do 1500-te godine prije Krista, slično prethodnim procjenama.
Kako je Natavidžaja bušio dublje ispod strukture, otkrio je da bazaltne strukture potječu iz još starije dobi. Na dubini od oko 30 metara, otkriveno je da materijal potječe iz 20.000-22.000 godina prije nove ere.
Ovo otkriće pokazuje da je prapovijesna ljudska civilizacija postojala iu vrijeme Ledenog doba.
“Megaliti Göbekli Tepe, koji su 7.000 godina stariji od Stonehengea, kao i duboko zakopani megaliti Gunung Padanga označavaju da kronologija koja se podučava u našim školama i sveučilištima više ne pije vode.
Izgleda da je civilizacija ipak mnogo starija i misterioznije nego što se misli “, rekao je Graham Hancock.
“Gunug Padang nije prirodno brdo već ljudskih ruku napravljena piramida, a porijeklo izgradnje seže daleko prije kraja Ledenog doba.Pošto je posao masivan čak i na dubljim razinama, to je znak postojanja sofisticiranih građevinskih vještina koje su razvijane kako bi se izgradile piramide iz Egipta ili veće megalitne lokacije u Europi. Očito gledamo na rad izgubljene i vrlo napredne civilizacije “, rekao je dr Deni Natavidžaja.
Grčki filozof Platon je također vjerovao da su napredne civilizacije postojale u Ledenom dobu. U njegovim zabilježenim dijalozima s drugim učenjacima njegovog vremena smatralo se da su Atlantidu potopile poplave i potresi oko 9.000 godina prije Krista, što je neverovanta koincidencija s modernim znanjem koje upućuje da su se razine mora naglo podigli oko 9.600 godina prije Krista.
Nameće se pitanje: Što se dogodilo pretpovijesnim civilizacijama? Zašto nisu preživjele razdoblje “Velikih suša” koji se odigrao između 10.900-te i 9.600-te godine prije nove ere?
Poznato je da su Velike suše bile zaista kataklizmičan period na Zemlji, s nevjerojatnom klimatskom nestabilnošću i zastrašujućim globalnim uvjetima.
Znanstvenici su dugo raspravljali o misteriji iza toga i razlozima za masivno izumrće megafaune Sjeverne Amerike poput kratkoglavi medvjedi i sabljozubi mačke u razdoblju od 11.000 godina prije nove ere.
Da li je ista misterija bila odgovorna za masivni pad ljudske populacije i za nestanak naprednih prapovijesnih društava?
Nova istraživanja koja provode geolozi diljem svijeta, uključujući Jamesa Kennetha, profesora emeritusa na Odjeljenju za Zemlju znanstvenog sveučilišta Santa Barbara u Kaliforniji, povezao je razdoblje Velike suše s događajem poput kozmičkog udara kao što je sudar kometa sa Zemljom.
Međunarodni istraživački tim sa 21 sveučilišta i 6 država identificirao je raspodjelu nanodijamanata izvanzemaljske prirode na 32 lokacije iu 11 država, koja se prostire na preko 50 milijuna četvornih kilometara preko sjeverne hemisfere.
Kenneth komentira:
“Zaključno smo identificirali tanak sloj preko tri kontinenta, posebice u Sjevernoj Americi i zapadnoj Europi, koji sadrži bogat skup nanodijamanata, koji mogu biti objašnjeni samo kozmičkim udarom.
Također smo pronašli YDB staklene i metalne materijale formirane na temperaturama koje prelaze 2200 ° C, a koje su mogle nastati samo uslijed kozmičkog udara.
Poznato je da je tijekom Velike suše država preživljavala veliku globalnu nestabilnost s oštrim padovima temperatura, čak nižim nego u Ledenom dobu. Povratak toplije klime 9.600-tih godina prije nove ere uzrokovao je iznenadno topljenje ledenih polova, što je rezultiralo brzim porastom razine oceana.
Kenneth i njegove kolege vjeruju da je početak Velike suše i oštrog temperaturnog pada uzrokovao kozmički događaj, sličan događaju koji je odgovoran za izumrće dinosaura prije 65 milijuna godina.
Znanstvenici su dio vremena koji predstavljaju nanodijamanti nazvali izokrona. Da li je taj izokrona bio odgovoran za stvaranje misterije o izgubljenim civilizacijama? Kenneth misli da da:
“Nije iznenađujuće da su mnoge vrste velikih životinje, poput mamuta, izumrle tijekom baš tog perioda i naravno da je to moralo značajno utjecati na naše pretke, ne samo na one ‘primitivne’ lovce i sakupljače o kojima arheolozi govore, već i na napredne civilizacije koje su nestale s lica Zemlje uz dolazak Velike suše “.

izvor:http://freshpress.info/
ranktrackr.net