Breaking News

Lisnato povrće podmlađuje mozak i sprečava demenciju

Thinkstock


Većina demencija posledica je oštećenja mozga koja se dostupnim metodama lečenja ne mogu značajnije zalečiti, poput Alchajmerove bolesti, naročito raširene među osobama poznih godina.

Svakodnevno konzumiranje većih količina zelenog lisnatog povrća moglo bi uticati na kasniju pojavu demencije ili mentalnog propadanja, pokazalo je novo istraživanje američkih naučnika. Istraživanje sprovedeno na grupi osoba treće životne dobi pokazalo je da je mozak onih koji su svakodnevno jeli porciju od 100 grama kuvanog spanaća, kelja i drugih lisnatih namirnica ili 200 grama zelene salate bio kao kod 11 godina mlađih osoba, u poređenju sa grupom koja nije uopšte ili je retko konzumirala ovo povrće. 

U testovima pamćenja i inteligencije najbolje je prošla grupa koja je dnevno prosečno konzumirala jednu i po porciju zelenog povrća, piše Independent

Dr Marta Moris iz Medicinskog centra čikaškog univerziteta Raš, koja je vodila istraživanje, rezultate studije objavila je u stručnom časopisu Neurology

"Dodajući prehrani svakodnevno porciju zelenog lisnatog povrća, na jednostavan način doprinosite dobrom funkcionisanju mentalnog zdravlja", kazala je ona. 

"Po podacima kojima raspolažemo, broj osoba koje će oboleti od nekog oblika demencije u stalnom je i znatnom porastu, s obzirom na produženje čovekovog životnog veka. Upravo zbog toga potrebna nam je efikasna strategija da to sprečimo", upozorava Moris. 

Naučnica je sa svojim kolegama analizirala prehrambene navike 960 osoba, prosečno starih 81 godinu. Niko među njima nije bolovao od nekog oblika demencije, a naučnici su njihovo stanje pratili tokom gotovo pet godina. 

Nakon obavljenih godišnjih testova pamćenja i inteligencije, podelili su ih u pet grupa, zavisno od toga u kojoj su meri konzumirali zeleno lisnato povrće. 

Najbolje rezultate u testovima pokazala je grupa čiji su učesnici konzumirali dnevno jednu i po porciju zelenog lisnatog povrća, a kod svih ostalih rezultati su bili gori, zavisno od količine konzumiranog povrća. 

U desetogodišnjem razdoblju brzina propadanja moždanih funkcija kod konzumenata zelenog lisnatog povrća bila je sporija za 0,05 standardnih jedinica godišnje nego kod onih koji su ga jeli u manjim količinama ili ga uopšte nisu konzumirali, a to znači da je njihov mozak funkcionisao kao mozak osobe mlađe 11 godina. 

Dr Moris ističe da hrana sama po sebi, ukoliko je nezdrava, neće samostalno rezultirati razvojem određene bolesti, ali kvalitetnijom prehranom može se učiniti puno na području prevencije. Dodaje da hrana koju konzumiramo, bez sumnje može znatno uticati na promenu rizika od nastanka neke bolesti. 

Demencija označava skup različitih simptoma poput slabijih veština jezičkog izražavanja i govornih funkcija, percepcije, smanjenih kognitivnih veština poput prosuđivanja i zaključivanja, a najizraženiji je gubitak pamćenja.

IZVOR: INDEPENDENT, HINA

Нема коментара

ranktrackr.net